Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak sprawdzić, w jakich dokładnie godzinach użytkownik pracował danego dnia?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Czas pracy, a następnie zakładkę Kalendarz.

Krok 2

Żeby sprawdzić, w jakich dokładnie godzinach pracował dany użytkownik, najedź na niebieską ikonkę pod liczbą przepracowanych godzin.

Alternatywnie z menu bocznego wybierz pozycję Czas pracy, a następnie zakładkę Raporty. Czas pracy (od – do) będzie widoczny w raporcie Ewidencja czasu pracy.