Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Do czego służy sekcja Projekty?

Sekcja Projekty służy do rozpisywania czasu pracy przeznaczonego na realizację poszczególnych zadań w firmie. Projekty mogą być przypisane całym działom lub poszczególnym Pracownikom. Mogą być dodawane przez Dział kadr lub przez zdefiniowanego wcześniej w Konfiguracji Czasu pracy Pracownika.

Aby utworzyć nowy projekt, wejdź w sekcję Projekty i kliknij Utwórz projekt.

Uzupełnij tytuł i ewentualny opisu projektu, a następnie dodaj Pracowników, których będzie obowiązywał nowy projekt, klikając Dodaj w prawej części strony, w sekcji Pracownicy. Po dodaniu pracowników wybierz Zapisz i aktywuj.

Po przypisaniu do projektu Pracownik może zaznaczyć na swoim koncie, ile czasu poświęcił tego dnia na jego realizację.

Żeby sprawdzić, ile czasu Pracownicy przeznaczyli na dany projekt, kliknij niebieską ikonę Raport wykonania projektu, widoczną po prawej stronie projektu na Liście projektów.

Pokaże się wówczas zestawienie, które można filtrować według projektu, działu i zakresu dat.

Po kliknięciu w zieloną lupkę przy nazwisku Pracownika możesz sprawdzić, ile czasu poświęcił danego dnia na projekt.

Możesz zobaczyć również zestawienie projektów w postaci wykresu. W tym celu wybierz sekcję Raporty, a następnie zakładkę Realizacja projektów.

Żeby nadać Pracownikowi uprawnienia do tworzenia projektów, przejdź do Konfiguracji ‘Czasu pracy’ i wybierz zakładkę Projekty, a następnie Uprawnienia. Wybierz z listy Pracownika i kliknij Dodaj.