Close

Jak rozliczyć delegację krajową?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Dodaj rozliczenie, a następnie wypełnij formularz. Jeśli szczegóły delegacji się zgadzają, wybierz przycisk Rozlicz koszty wyjazdu służbowego.

Krok 2

Kolejny etap to rozliczenie podróży pojazdem (prywatnym lub służbowym) – wypełnij kilometrówkę i zatwierdź ją przyciskiem +. System automatycznie przypisze stawkę zwrotu kosztów za 1 km przebiegu. Jeśli w trakcie delegacji pracownik poruszał się innym środkiem lokomocji, zostaw to miejsce puste.

Krok 3

Rozlicz pozostałe koszty delegacji, wskazując faktury, rachunki, bilety i inne dokumenty, które upoważniają pracownika do zwrotu poniesionych kosztów. Każdą nową pozycję akceptuj przyciskiem +. Jeśli pracownik woli rozliczyć się ryczałtem, te wiersze możesz zostawić puste.

Krok 4

W tej części możesz rozliczyć diety należne pracownikowi. Podpowiedzi w górnej części ułatwiają jej wprowadzenie – nie musisz wyliczać długości diety samodzielnie. Pamiętaj, że pola Liczba pełnych dni i Liczba godzin traktowane są łącznie. Zdefiniowaną dietę dodaj plusikiem.

Krok 5

Za noclegi i dojazdy pracownik może rozliczyć się z pracodawcą nie tylko na podstawie poniesionych kosztów, ale także ryczałtem. Wprowadź pozycje, które dotyczą danego pracownika, a system obliczy należne mu kwoty.

Krok 6

Możesz załączyć skany dokumentów (rachunków, faktur, biletów) przy pomocy formularza znajdującego się na końcu dokumentu.

Krok 7

Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij Przelicz. Jeśli wyliczenia są poprawne, wybierz przycisk Zapisz rozliczenie.