Close

Jak dodać polecenie wyjazdu służbowego?

Polecenie wyjazdu służbowego to dokument potwierdzający wysłanie pracownika w podróż służbową – na jego podstawie rozliczamy koszty wyjazdu.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz Dodaj PWS.

Krok 2

Uzupełnij formularz, wpisując szczegóły wyjazdu. Jeśli je pobierasz, uwzględnij zaliczki na poczet kosztów delegacji. Zatwierdź dane przyciskiem Utwórz.

Krok 3

Polecenie wyjazdu służbowego zostało zapisane i przesłane do akceptacji Przełożonego – dopóki nie zmieni on statusu dokumentu, masz możliwość zmiany danych lub anulowania Polecenia (przyciski Edytuj i Anuluj). Poniżej znajdziesz także Historię obiegu PWS.

Po wejściu w zakładkę Polecenia wyjazdu służbowego możesz edytować lub podejrzeć wystawione PWS.