Close

Jak wyznaczyć osobę rozliczającą delegacje?

Osoba rozliczająca to pracownik, który został upoważniony przez Dział kadr do rozliczania podróży służbowych innych pracowników.

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij w opcję Osoby rozliczające na kafelku Delegacje.

Krok 2

Z rozwijanej listy wybierz osobę, której chcesz nadać nowe uprawnienia i potwierdź decyzję przyciskiem Dodaj.

Krok 3

Dodałeś/aś pracownika do listy osób rozliczających. Jeśli chcesz cofnąć swoją decyzję, możesz wybrać znajdującą się przy danym nazwisku ikonę z koszem.