Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak rejestrować pracę zdalną w HRnest?  

To administrator systemu (Dział Kadr) ustala, czy masz możliwość rejestrować pracę zdalną. Jeśli chcesz włączyć taką możliwość, skontaktuj się z administratorem w Twojej firmie. 

W HRnest pracę zdalną możesz rejestrować na 4 sposoby: 

Powyższe metody nie wykluczają się. Można złożyć wniosek w Kartotece o pracę zdalną, tam wskazać adres miejsca świadczenia pracy, a potem korzystać z metody wystawiania wniosku praca zdalna bez adresu. 

Sposób 1

Wystawienie wniosku praca zdalna   

Krok 1 

Przejdź do Urlopów (lub Wniosków – w zależności od swojej formy zatrudnienia) i dodaj Nowy wniosek.  

Krok 2

W Rodzaju wniosku wybierz Praca zdalna (bez adresu) lub jej opcję ze zdefiniowanym adresem. Następnie kliknij Utwórz wniosek.  

UWAGA: Ewidencjonowanie pracy zdalnej z wykorzystaniem wniosków praca zdalna ma odzwierciedlenie w Kalendarzu (Urlopy -> Planowanie) w postaci ikony domku. Ikony domku nie będą pokazywać się, kiedy pracownicy oznaczą pracę zdalną poprzez inny sposób – rejestrację czasu pracy. 

Sposób 2

Wystawienie wniosku praca zdalna ze wskazaniem miejsca świadczenia pracy 

Krok 1 

Przejdź do Urlopów (lub Wniosków – w zależności od swojej formy zatrudnienia) i dodaj Nowy wniosek.  

Krok 2

W Rodzaju wniosku wybierz: 

  • Praca z domu,  
  • Praca zdalna poza miejscem zamieszkania,  
  • Praca zdalna okazjonalna  
  • lub Praca zdalna ze względu na szczególne okoliczności. 

Uzupełnij potrzebne informacje. Następnie kliknij Utwórz wniosek

Krok 3

Wybierz Miejsce świadczenia pracy. 

Krok 4

Kliknij w +. Uzupełnij puste pola oraz wybierz Typ adresu. Następnie kliknij Dodaj. 

Krok 5

Kliknij Utwórz wniosek.  

UWAGA: Ewidencjonowanie pracy zdalnej z wykorzystaniem wniosków praca zdalna ma odzwierciedlenie w Kalendarzu (Urlopy -> Planowanie) w postaci ikony domku. Ikony domku nie będą pokazywać się, kiedy pracownicy oznaczą pracę zdalną poprzez inny sposób – rejestrację czasu pracy. 

Sposób 3

Wskazanie miejsca świadczenia pracy podczas rejestracji czasu pracy 

Krok 1 

Otwórz Stronę Główną. W panelu pracownika w sekcji Rejestracja czasu pracy wybierz Miejsce świadczenia pracy. Następnie wybierz także godzinę i kliknij „Rozpocznij„.  

UWAGA: Panel może delikatnie się różnić zależnie od sposobu rejestracji czasu pracy.  

Sposób 4

Wystawienie wniosku pracowniczego – „Wniosek o pracę zdalną” 

Krok 1 

W module Kartoteka przejdź do zakładki Wnioski Pracownicze. Następnie kliknij Dodaj wniosek kierowany do Działu Kadr.  

Krok 2

Wybierz Typ wniosku i uzupełnij puste pola odpowiednimi danymi. Kliknij Dodaj.  

Krok 3

Kliknij Zapisz i prześlij do akceptacji