Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Co oznaczają pola Razem i Nominał?

Wartość pola Razem wskazuje na liczbę godzin do przepracowania zaplanowanych przez przełożonego dla Pracownika w danym okresie oraz na średnią liczbę dni zaplanowanych do przepracowania w tygodniu.

Pole Nominał wskazuje na liczbę godzin, jaką Pracownik powinien przepracować w danym okresie, aby nie przekroczyć obowiązującego wymiaru pracy.