Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak ustawić godziny pracy dla pory nocnej?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie Rejestracja czasu pracy z kafelka Czas pracy.

Krok 2

Wejdź w zakładkę Rejestracja czasu pracy i przy opcji Pora nocna wybierz przycisk Zmień.

Krok 3

Wybierz z listy odpowiedni zakres godzin i kliknij w przycisk Zapisz.