Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Czy można dodać wszystkie umowy, badania lekarskie i szkolenia BHP jednocześnie?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij opcję więcej na kafelku Narzędzia.

Krok 2

Wybierz zakładkę Dodaj wiele umów, szkoleń, badań i pobierz plik Excel z pustym szablonem.

Krok 3

Wypełnij szablon swoimi danymi zgodnie z instrukcją w nim zawartą. Uwaga: układ kolumn i typ danych w pliku muszą pozostać niezmienione.

Krok 4

Załaduj wypełniony plik, korzystając z poniższego formularza, a następnie kliknij Załaduj.