Close

Dział kadr

Jak odblokować pracownika?

ikona ogólne

Krok 1 Z bocznego menu wybierz Organizacja: Krok 2 Na belce widocznej nad listą osób pracujących w firmie znajdź sekcję Zablokowani? Z rozwijanej listy wybierz Zablokowani i kliknij zielony przycisk Pokaż: Krok 3 Na liście zablokowanych pracowników odszukaj osobę, którą chcesz odblokować i kliknij w ikonkę z lupką, aby wyświetlić […]

Read More

Jak dokonać zmian w firmowej polityce dotyczącej logowania do HRnest?

ikona ogólne

Krok 1 Z bocznego menu wybierz przycisk Konfiguracja: Krok 2 Z kafelka Ustawienia ogólne wybierz zakładkę Bezpieczeństwo: Krok 3 Kliknij niebieski przycisk Edytuj, aby dokonać zmian w polityce haseł w Twojej firmie: Krok 4 W konfiguracji możesz dokonać następujących zmian: Ustaw liczbę miesięcy, po których HRnest przypomni pracownikowi o konieczności […]

Read More

Co oznaczają „Pracownicy 2-go poziomu” oraz „Wszyscy pracownicy” przy konfigurowaniu konta Kierownika w HRnest?

ikona ogólne

Podczas konfigurowania konta Kierownika w HRnest masz do wyboru między innymi 2 poniższe opcje: Pokaż pracowników 2-go poziomu Pokaż wszystkich pracowników Co oznaczają poszczególne funkcje i jaki wpływ mają na funkcjonalność konta kierownika w HRnest? Pokaż pracowników 2-go poziomu Jak włączyć tę funkcję? Krok 1 Z bocznego menu wybierz przycisk […]

Read More

Jak włączyć weryfikację dwuetapową?

ikona ogólne

Z poziomu konta głównego Działu kadr, możesz uruchamiać weryfikację dwuetapową dla różnych kont: Dla konta głównego Działu Kadr Dla dodatkowego konta Działu kadr Dla pojedynczego pracownika Dla wszystkich użytkowników HRnest w firmie Dla głównego konta Działu kadr: Krok 1 Z bocznego menu wybierz zakładkę Konfiguracja. Z kafelka Dane konta wybierz […]

Read More

Jak zablokować pracownika w HRnest?

ikona ogólne

Blokowanie pracownika to przydatna funkcja, kiedy nie chcemy usuwać wszystkich informacji o pracowniku z systemu. Jeżeli potrzebujesz przechować ważne dane o pracowniku nawet jeżeli zakończy on już współpracę z firmą, możesz skorzystać z opcji blokowania pracownika. W ten sposób wyłączysz dostęp do HRnest pracownikowi, nie tracąc jednocześnie ważnych informacji. Krok […]

Read More

Jak edytować konto pracownika?

ikona ogólne

Krok 1: Z bocznego menu wybierz pozycję Organizacja. Krok 2: Wybierz pracownika, którego dane chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk Edytuj (z ikonką ołówka): Krok 3: Uzupełnij lub zmień wszystkie potrzebne dane w Profilu Pracownika. Kiedy skończysz, kliknij przycisk ZAPISZ.

Read More

Jak zintegrować HRnest ze Slackiem?

ikona ogólne

Poniższa instrukcja dotyczy konta Działu kadr. Kliknij w link, by przejść do instrukcji dla konta Pracownika. Krok 1 Przejdź do ustawień konta (pozycja Konfiguracja w bocznym menu). Na kafelku Integracje, wybierz opcję Slack z listy. Krok 2 Kliknij Włącz. Od teraz Pracownicy mogą korzystać z powiadomień o urlopach na Slacku. W […]

Read More

Jak logować się przy pomocy konta Google?

ikona ogólne

Poniższa instrukcja dotyczy konta Działu kadr. Kliknij w link, by przejść do instrukcji dla konta Pracownika. Krok 1 Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kafelek Dane konta. Krok 2 Za pomocą przycisku Zmień możesz wybrać dozwolone metody logowania zewnętrznego dla całej firmy. Po kliknięciu przycisku, wybierz z listy rozwijanej Konto Google, […]

Read More