Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak włączyć weryfikację dwuetapową?

Z poziomu konta głównego Działu kadr, możesz uruchamiać weryfikację dwuetapową dla różnych kont:

  1. Dla konta głównego Działu Kadr
  2. Dla dodatkowego konta Działu kadr
  3. Dla pojedynczego pracownika
  4. Dla wszystkich użytkowników HRnest w firmie

Dla głównego konta Działu kadr:

Krok 1

Z bocznego menu wybierz zakładkę Konfiguracja. Z kafelka Dane konta wybierz opcję Konto główne.

Krok 2:

Znajdź opcję Weryfikacja dwuetapowa i kliknij przycisk Zmień, aby aktywować lub dezaktywować dodatkowe zabezpieczenie logowania do HRnest.

Dla dodatkowego konta Działu kadr:

Krok 1

Z bocznego menu wybierz zakładkę konfiguracja. Z kafelka Dane konta wybierz opcję Dodatkowe konta HR.

Krok 2

Z listy wybierz konto, któremu chcesz aktywować opcję weryfikacji dwustopniowej. Wejdź w jego szczegóły, klikając w ikonkę z lupką.

Krok 3

Znajdź opcję Weryfikacja dwuetapowa i kliknij przycisk Zmień, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję na dodatkowym koncie Działu kadr.

Dla pojedynczego pracownika:

UWAGA: Aby logowanie za pomocą weryfikacji dwuetapowej było możliwe, wymagane jest przypisanie maila pracownika do konta w HRnest.

Sprawdź także: Jak edytować konto pracownika?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz zakładkę Organizacja. Znajdź na liście pracownika, któremu chcesz aktywować logowanie za pomocą weryfikacji dwuetapowej i kliknij w zielony przycisk szczegółów konta pracownika.

Krok 2

Znajdź opcję Weryfikacja dwuetapowa i kliknij przycisk Zmień, aby aktywować ją dla konkretnego pracownika.

Dla wszystkich kont firmy:

Jeżeli chcesz, aby wszyscy użytkownicy HRnest w Twojej firmie musieli logować się do systemu za pomocą weryfikacji dwuetapowej, możesz aktywować taką funkcję z poziomu konta Działu kadr.

Krok 1

Z bocznego menu wybierz zakładkę Konfiguracja. Następnie z kafelka Ustawienia ogólne wybierz opcję Bezpieczeństwo.

Krok 2

Znajdź opcję Weryfikacja dwuetapowa i kliknij przycisk Zmień, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe zabezpieczenie logowania dla wszystkich pracowników w firmie, korzystających z HRnest.

Od tej pory weryfikacja dwuetapowa będzie obowiązkowa dla wszystkich aktualnych i przyszłych kont w HRnest. Żaden z pracowników nie będzie mieć również możliwości wyłączenia tej funkcji z poziomu swojego konta.