Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak dokonać zmian w firmowej polityce dotyczącej logowania do HRnest?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz przycisk Konfiguracja:

Krok 2

Z kafelka Ustawienia ogólne wybierz zakładkę Bezpieczeństwo:

Krok 3

Kliknij niebieski przycisk Edytuj, aby dokonać zmian w polityce haseł w Twojej firmie:

Krok 4

W konfiguracji możesz dokonać następujących zmian:

  • Ustaw liczbę miesięcy, po których HRnest przypomni pracownikowi o konieczności zmiany hasła
  • Wskaż liczbę miesięcy, po których pracownik będzie musiał dokonać zmiany hasła
  • Określ minimalną długość hasła

Kliknij przycisk zapisz, aby dokonać zmian