Close
Szukaj
Close this search box.

Ewidencja czasu pracy: Co powinna zawierać i jak ją prowadzić? Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy

Zarządzanie czasem i zasobami w małych i średnich przedsiębiorstwach to nie lada wyzwanie. Często słyszymy, że w korporacjach wszystko działa jak w zegarku, ale czy w mniejszej skali biznesu również można osiągnąć taki poziom efektywności? Odpowiedź brzmi: tak, i jednym z kluczy do tego jest dobrze prowadzona ewidencja czasu pracy. Nawet jeśli nie masz zespołu liczącego setki osób, zrozumienie i właściwe zarządzanie czasem może przynieść Twojej firmie znaczące korzyści.

W tym artykule przyjrzymy się, na czym polega ewidencjonowanie czasu pracy, dlaczego jest ono tak istotna w przypadku MŚP i jakie kroki możesz podjąć, aby wprowadzić je efektywnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

W tekście:

Czym jest ewidencja czasu pracy pracownika?

Ewidencja czasu pracy to zorganizowany system dokumentowania godzin, które pracownik poświęca na wykonanie swoich obowiązków zawodowych. W kontekście małych i średnich przedsiębiorstw, ewidencja ta może przybierać różne formy, od tradycyjnych kart ewidencji czasu pracy, przez elektroniczne systemy śledzenia, aż do zaawansowanych rozwiązań opartych na technologii chmurowej.

W praktyce, ewidencja czasu pracy służy do kilku kluczowych celów:

 1. Ustalanie Wynagrodzenia: Pierwszym i najbardziej oczywistym celem jest kalkulacja wynagrodzenia pracowników na podstawie godzin pracy.
 2. Planowanie i Optymalizacja: Dobrze prowadzona ewidencja czasu pozwala lepiej planować zadania i alokować zasoby, co w dłuższej perspektywie prowadzi do oszczędności czasu i pieniędzy.
 3. Zgodność z Prawem: W niektórych jurysdykcjach, w tym również w Polsce, ewidencja czasu pracy jest wymagana przez prawo. Nieprzestrzeganie tych regulacji może skutkować grzywnami i innymi konsekwencjami prawnymi.
 4. Analiza Wydajności: Na podstawie zgromadzonych danych można analizować wydajność pracowników, identyfikować obszary do poprawy oraz wprowadzać niezbędne zmiany w strukturze organizacyjnej lub procesach biznesowych.
 5. Zadowolenie Pracowników: Transparentny i sprawiedliwy system ewidencji czasu może także przyczynić się do zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników, co w efekcie korzysta na całej organizacji.

Dla właścicieli i menedżerów MŚP, wprowadzenie efektywnego systemu ewidencji czasu pracy nie jest tylko obowiązkiem, ale również inwestycją, która może znacząco przyczynić się do sukcesu firmy. W nadchodzących sekcjach omówimy, jak wybrać i wdrożyć system ewidencji czasu pracy, który najlepiej odpowiada specyfice Twojego przedsiębiorstwa.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy to kluczowy element zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Tradycyjnie, wiele firm korzystało z ręcznie wypełnianych kart czasu pracy lub prostych arkuszy Excel, aby śledzić godziny spędzone przez pracowników na różnych zadaniach. Choć te metody są proste i łatwo dostępne, mogą być podatne na błędy i często wymagają dodatkowego czasu na przetwarzanie danych i obliczenia. W dobie cyfryzacji, coraz więcej firm decyduje się na użycie systemów do zarządzania czasem pracy online. Takie rozwiązania mogą oferować wygodną rejestrację czasu pracy, integrację z programami kadrowo-płacowymi i możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym.

Liczba godzin, lista obecności czy urlopy – co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

 1. Liczba godzin pracy: Jest to podstawowy element każdej ewidencji i musi być dokładnie rejestrowany zgodnie z systemem czasu pracy. 
 2. Lista obecności: Ta część ewidencji służy do monitorowania, kiedy pracownik rozpoczął i zakończył pracę. Może być to również miejsce do notowania opóźnień czy wcześniejszych wyjść.
 3. Urlopy i dni wolne: Informacje o urlopach, dniach wolnych od pracy czy innych nieobecnościach w pracy również powinny być zapisane w ewidencji czasu pracy. A także informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy każdego pracownika. 
 4. Nadgodziny: Jeżeli w firmie zdarzają się nadgodziny, ich dokładny zapis jest kluczowy dla późniejszych obliczeń wynagrodzeń.

Ewidencja czasu pracy a lista obecności – różnice

Choć ewidencja czasu pracy i lista obecności mogą się wydawać podobne, służą one różnym celom. Ewidencja czasu pracy jest znacznie bardziej kompleksowa i może być używana do różnych analiz, takich jak kalkulacja wynagrodzeń czy optymalizacja procesów. Lista obecności jest znacznie prostsza i głównie służy do monitorowania obecności pracowników w danym czasie i miejscu. Sama w sobie nie jest wystarczająca do prowadzenia wymaganej przez Kodeks Pracy historii na temat czasu pracy pracowników. Dlatego dla MŚP zaleca się skorzystanie z bardziej kompleksowego systemu ewidencji czasu pracy, który da pełniejszy obraz efektywności i potrzeb kadrowych.

Forma ewidencji czasu pracy

W małych i średnich przedsiębiorstwach forma prowadzenia ewidencji czasu pracy może znacznie się różnić w zależności od dostępnych zasobów i potrzeb. Tradycyjne metody, takie jak papierowe karty czasu pracy czy arkusze Excel, choć sprawdzone, mogą być czasochłonne i podatne na błędy.

W HRnest jest przejrzysta ewidencja czasu pracy. Tutaj są jasno przestawione nadgodziny, rejestracja czasu pracy jest intuicyjna, istnieje także możliwość odbierania nadgodzin – co dla naszej firmy również jest bardzo ważną funkcją.

Zuzanna RumińskaSpecjalista HR, Syderal
Ruminska Zuzanna Specjalista HR Syderal

Dzisiaj wiele firm MŚP, decyduje się na implementację systemów do zarządzania czasem pracy w chmurze. Takie systemy, jak HRnest, oferują nie tylko efektywne i precyzyjne śledzenie czasu pracy, ale również wiele dodatkowych funkcji. Mogą to być na przykład narzędzia do zarządzania urlopami, tworzenia grafików pracy czy udostępniania pracownikom dokumentów. Znacząco przyspieszają cały proces ECP upraszczając formalności do minimum, pozwalają oszczędzić mnóstwo papieru oraz w każdej chwili są dostępne w zasięgu ręki dla pracownika, działu HR czy właściciela firmy.

Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika. Ewidencja ta ma na celu potwierdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy i stanowi kluczowy dokument w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Obejmuje ona elementy takie jak liczba godzin przepracowanych i nieobecności, do których pracownicy powinni mieć dostęp.

Artykuł 149 § 2 Kodeksu Pracy przewiduje również możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji czasu pracy dla określonych grup pracowników, takich jak:

 • pracownicy objęci systemem zadaniowego czasu pracy;
 • osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy;
 • pracownicy otrzymujący ryczałt za godziny nadliczbowe lub pracę w porze nocnej.

Chociaż uproszczona ewidencja jest dozwolona, nie zwalnia to pracodawcy z prowadzenia innych form dokumentacji, jak wymagane przez prawo. Nieprzestrzeganie tych obowiązków może skutkować sankcjami, w tym grzywnami od 1 000 zł do 30 000 zł, nałożonymi przez Państwową Inspekcję Pracy. Ponadto, brak adekwatnej ewidencji może stanowić problem dla pracownika w udowodnieniu swoich praw, na przykład w sporach dotyczących nieusprawiedliwionych nieobecności.

Okres przechowywania ewidencji czasu pracy

Prawo precyzuje, jak długo ewidencję czasu pracy należy przechowywać. Okres przechowywania wynosi 10 lat i jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł. Warto również zauważyć, że mogą istnieć odrębne przepisy, które wymagają dłuższego okresu przechowywania dokumentacji, jak wskazuje art. 94 pkt 9b Kodeksu Pracy.

Dołącz do grona zadowolonych klientów HRnest

Zamiast tracić czas na żmudne zarządzanie arkuszami Excel czy papierową dokumentacją, przekształć sposób, w jaki zarządzasz czasem pracy w swojej firmie. Nie musisz wierzyć nam na słowo – zobacz case studies innych MŚP, które już korzystają z naszego systemu i przekonaj się, dlaczego warto zainwestować w HRnest.

Przetestuj HRnest w swojej organizacji przez 14 dni za darmo. Odkryj, jak łatwo i efektywnie można zarządzać czasem pracy, nadgodzinami czy urlopami, korzystając z jednego, intuicyjnego narzędzia. Nie czekaj, zacznij już dziś!