Close
Szukaj
Close this search box.

Aktualność #66 – Usprawnienia w API 

API NOWE

Uwzględnienie częściowych (godzinowych) oraz całodniowych wniosków w danych zwrotnych, w metodzie zwracającej informacje o nieobecnościach

Stale pracujemy nad rozwijaniem możliwości wymiany danych za pomocą metody API. Aktualnie tworzymy lepszą, usprawnioną wersję, którą znajdziecie w dokumentacji API jako “V3”.  API “V2” jest obowiązującą, domyślną wersją, ale nowe, rozszerzone metody, znajdziecie już w dostępnej w dokumentacji wersji “V3”.  

Za pomocą filtru, który znajduje się u góry po prawej stronie, możesz z łatwością przechodzić z domyślnej wersji API, do nowych funkcji, które pojawiają się w wersji “V3”. 

API 1

W najnowszej wersji (API “V3”) dodaliśmy usprawnienie, dzięki któremu, możesz aktualizować dane o wnioskach urlopowych uwzględniając godziny nieobecności pracownika.  

Funkcja ta znajduje się w sekcji Employee w zakładce /api/v3/Employee/Absences

API 2

W tej wersji, w pobranych danych, znajdzie się również informacja w jakich godzinach pracownik będzie nieobecny danego dnia.  

API 3

Ta funkcja pomaga w lepszym planowaniu oraz organizowaniu pracy w zespole oraz w całej firmie.  

Możliwość eksportu wybranego typu wniosku urlopowego

W wersji API “V2” dodaliśmy jeszcze jedno usprawnienie, o które prosili nas klienci – możliwość eksportu konkretnego typu wniosku.  

Po wybraniu na stronie wersji API “V2”, należy przejść do sekcji Request i wybrać drugą w kolejności zakładkę /api/v2/Request – Get requests list.  

API 4

Następnie należy przejść do filter.typeId i wybrać, za pomocą możliwości filtrowania, rodzaj wniosku, który Cię interesuje.  

API 5

Ta funkcja usprawnia ewidencję i rozliczanie wniosków urlopowych w całej organizacji. W zależności od wielkości firmy, przyspiesza to pracę kierowników, działu kadr oraz zarządu.