Close

Usprawnienia #49 – nowy raport w Ewidencji czasu pracy

Lubimy wprowadzać zmiany w systemie, o których wiemy, że na pewno usprawnią zarządzanie HR w Waszych firmach. Właśnie dlatego cieszymy się, mogąc ogłosić, że dziś do HRnest trafiła właśnie taka aktualizacja. Zobacz, jak pomoże Ci ona jeszcze lepiej ewidencjonować czas pracy w firmie.

Nowy raport czasu pracy – Ewidencja zbiorcza

Za pomocą Ewidencji zbiorczej możesz błyskawicznie podejrzeć, jak wygląda sytuacja z czasem pracy zarejestrowanym przez wszystkich lub wybranych pracowników w ujęciu miesięcznym.

Ten raport przyda Ci się na przykład w momencie, w którym wystąpią rozbieżności w ilości zarejestrowanego przez pracownika czasu pracy a ilością godzin zaplanowanych w grafiku. Ewidencja zbiorcza pozwoli zlokalizować źródło nadwyżki czy niedomiaru godzinowego.

Gdzie znajdziesz raport Ewidencja zbiorcza w HRnest?

Krok 1

Rozwiń listę funkcji modułu Czas Pracy

Krok 2

Wybierz zakładkę Raporty.

Krok 3

Po prawej stronie u góry znajdź opcję Eksportuj do Excela. Najedź na nią myszką i z listy, która się ukaże, wybierz opcję Ewidencja Zbiorcza.

Krok 4

Po wejściu w raport w Excelu, możesz sprawdzić zarejestrowane przez pracownika godziny z podziałem na różne kategorie, np.

  • Praca dzienna
  • Praca nocna
  • Zarejestrowane nadgodziny
  • Delegacje

Raport podzielony jest na 2 arkusze – pierwszy z nich dotyczy osób pracujących na umowie o pracę, drugi – dla pracowników korzystających z innych umów.

Oprócz tego, w raporcie znajduje się także informacja o ilości godzin przeznaczonych na urlopy. Pod koniec raportu znajdziesz również pola Zarejestrowany czas pracy, Nominał oraz Różnica. Wskazują one, czy liczba zarejestrowanych godzin zgadza się z zaplanowanym wymiarem czasu pracy w danym miesiącu.

Inne, mniejsze zmiany:

Poprawiona została nazwa pola Numer rachunku w rozliczeniu delegacji. Od dziś, pole to nazwane jest Numer rachunku / faktury.