Close

Aktualności #59 – Wskazywanie miejsca pracy przy RCP, nowe komunikaty i możliwości filtrowania

Wskazywanie miejsca przy rejestracji czasu pracy 

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej wprowadziły szereg zmian w sposobie organizacji pracy w zespołach działających w trybie hybrydowym.

Umożliwiliśmy w systemie dodanie adresów miejsc pracy (pracy zdalnej, pracy w biurze, pracy oddziału), które dostępne są dla wszystkich pracowników.  

Aby dodać adresy należy w konfiguracji konta, przejść do ustawień ogólnych. Odnaleźć zakładkę “Adresy” oraz kliknąć w “Dodaj adres”. 

Wybór miejsca pracy przy rejestracji czasu pracy

HRnest pozwala pracownikom każdorazowo wskazywać miejsce wykonywania pracy. Miejsce pracy można wskazać z poziomu głównego panelu:

Oraz z poziomu zbiorczej rejestracji czasu pracy:

Aby pracownik miał dostęp do tej funkcji, należy aktywować ją w konfiguracji:

Możliwość wystawiania planów urlopowych dla dni, gdzie wystawiono już wniosek urlopowy 

Ze względu na zmiany dotyczące wniosków urlopowych czy prac zdalnej, dodano możliwość wystawiania planów urlopowych dla dni, gdzie wystawiono już wniosek urlopowy innego rodzaju.  

Np. Istnieje teraz możliwość wystawienia planu urlopowego w trakcie, gdy pracownik pracuje zdalnie i ma zaakceptowany wniosek o pracę zdalną. 

Dodano metodę API do pobierania planów urlopowych 

Dodaliśmy także kolejną metodę rozszerzającą możliwości naszego API. Tym razem umożliwiliśmy naszym klientom pobieranie poprzez API planów urlopowych.  

Zezwala na to metoda HolidayPlan

Rozbudowana lista planów urlopowych o kolumnę “rodzaj” 

Aby usprawnić planowanie urlopów oraz nieobecności, dodaliśmy kolumnę “rodzaj”, który wskaże czy dana pozycja dotyczy planu urlopowego czy innego rodzaju nieobecności.  

Aby przejść do widoku tej listy musisz przejść do Modułu Urlopy -> Kalendarz -> Lista planów urlopowych. Trzecią pozycją w tabeli jest nowo dodany element “Rodzaj”.  

Filtr “miesiąc” w delegacjach poszerzony o datę wyjazdu i przyjazdu 

Ze względu na potrzeby rozliczeń delegacji zmodyfikowaliśmy działanie filtru “miesiąc” w rozliczeniach delegacji.  

Odnajdziesz go w Module Delegacje -> Rozliczenia delegacji.  

Sortowanie obejmuje teraz zarówno datę rozpoczęcia, jak i zakończenia podróży.  Wystarczy kliknąć Data od lub Data do.

Komunikat informujący o konieczności zweryfikowania danych dot. rozliczeń podróży i diet 

Po edycji podstawowych danych w rozliczeniu delegacji (np. Daty wyjazdy służbowego) ukaże się komunikat informujący o konieczności zweryfikowania danych dot. rozliczeń podróży i diet. 

Możliwość wybrania wszystkich projektów w raporcie zbiorczym jak i szczegółowym dla konkretnego pracownika 

Aby przejść do konkretnych informacji na temat projektów danego pracownika najpierw przejdź do Raportu wykonania projektu. 

Następnie do szczegółów, które oznaczone są zieloną lupką przy danym pracowniku. 

Rozwijając „Wybierz projekt” masz również do dyspozycji „wszystkie”, co umożliwia Ci wygenerowanie raportu dla pracownika z wszystkimi jego projektami w jednym pliku.