Close
Szukaj
Close this search box.

Aktualności #58 – Urlop opiekuńczy i Zwolnienie z powodu siły wyższej

Aktualności #58

Nowe typy wniosków: Urlop opiekuńczy i Zwolnienie z powodu siły wyższej

Wraz z nową ustawą, do Kodeksu Pracy trafiły dwa nowe rodzaje nieobecności, z których może skorzystać pracownik:

  • Urlop opiekuńczy
  • Zwolnienie z powodu siły wyższej

W HRnest możesz wystawiać już takie wnioski. Zanim jednak to się stanie, należy aktywować je w Konfiguracji systemu.

Urlop opiekuńczy

Pracownikom przysługuje 5 dodatkowych dni wolnych na zapewnienie opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym.

Aktualności #58 1

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu jednego roku kalendarzowego. Pracownik może zdecydować, czy chce skorzystać z nowego urlopu w ciągu dni, czy w przeliczeniu na godziny.

Aktualności #58 2