Close

Usprawnienia #56 – Nowe opcje w Delegacjach, dodatkowe kolumny w raportach grafików pracy

W tym tygodniu do HRnest zawitały kolejne funkcje. Dodaliśmy kilka usprawnień Delegacji, raportach Czasu pracy oraz jedną niewielką (ale bardzo przydatną) poprawkę w Urlopach.

Przyjrzyjmy się im bliżej.

Nowe pole w PWSie – Delegacja bezkosztowa

Zdarzają się sytuacje, w których pracownicy jadący w podróż służbową nie ponoszą żadnych kosztów.

Dzieje się to np. wtedy gdy mamy spotkania integracyjne czy szkolenia w kraju i całość kosztów opłaca firma na podstawie faktury na firmę.

PWS-y muszą zostać stworzone i zatwierdzone, gdyż taki wymóg narzuca prawo podatkowe. Tworzy to problem w postaci przedkładania w księgowości PWS, który nie ma żadnej wartości księgowej, ponieważ nie wygenerował żadnych kosztów.

Dotychczas w HRnest taki nieprzedłożony dokument widniał w systemie jako „nierozliczona” delegacja.

Po ostatniej aktualizacji możesz pozbyć się tego problemu, zaznaczając w PWS pole Delegacja bezkosztowa:

Pozwala to ominąć proces rozliczenia PWS, oznaczając go od razu jako rozliczony w zestawieniu wszystkich poleceń wyjazdu.

Nowa kolumna w raporcie wykonania harmonogramu

W raportach wykonania harmonogramu również znajdziesz niewielką zmianę. W ostatniej aktualizacji dodaliśmy kolejną kolumnę – Bilans.

Bilans pokazuje stan nadgodzin/niedogodzin narastająco.

Przykładowo: Pracownik jednego dnia wypracował 2 nadgodziny. Fakt ten odnotuje się w kolumnie Różnica oraz Bilans w ten sam sposób:

Jednak drugiego dnia, pracownik wygenerował kolejne 2 nadgodziny. W kolumnie Bilans zobaczysz wtedy 4 nadgodziny, a w kolumnie Wyk. – harm. – 2 godziny:

Funkcja ta pozwala na sprawniejsze rozliczanie nadgodzin i pełniejszy ogląd na liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu przez pracowników.

Lepsze działanie widoku planów urlopowych w kalendarzu

Plany urlopowe to bardzo przydatne narzędzie do informowania naszych współpracowników o planowanych przez nas dniach wolnych.

W ostatniej aktualizacji rozszerzyliśmy funkcjonalność Planów urlopowych w HRnest.

Od teraz Twój plan urlopowy może być widoczny w kalendarzu innych współpracowników, nawet jeżeli dodajesz go z dużym wyprzedzeniem.

Wiemy, że czasami specyfika pracy naszych klientów wymaga odpowiednio wczesnego planowania. Mamy nadzieję, że nowy sposób wyświetlania planów urlopowych w kalendarzu ułatwi Ci ten proces.

Inne mniejsze zmiany

  • Poprawa sposobu wyświetlania wniosku o pracę z domu w integracji z kalendarzami zewnętrznymi (plik iCal).
  • Dodanie komunikatu pomocniczego do kolumny Ekwiwalet pieniężny w Rozliczeniu diet
  • Dodanie skrótu do listy pracowników po operacji zmiany hasła dla pracownika
  • Poprawki bezpieczeństwa

Zaloguj się do HRnest i sprawdź jak nowe funkcje usprawnią zarządzanie HR w Twojej firmie.