Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak logować się przy pomocy konta Microsoft?

Poniższa instrukcja dotyczy konta Działu kadr. Kliknij w link, by przejść do instrukcji dla konta Pracownika i Kierownika.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie, z kafelka Ustawienia ogólne wybierz opcję Logowanie zewnętrzne.

Krok 2

Za pomocą przycisku Zmień możesz wybrać dozwolone metody logowania zewnętrznego dla całej firmy.

Po kliknięciu przycisku, wybierz z listy rozwijanej Konto Microsoft, aby umożliwić logowanie zewnętrzne, np. za pomocą maila służbowego.

Krok 3

Wróć ponownie do Konfiguracji i wejdź w zakładkę Konto główne w sekcji Dane konta.

W prawym, górnym rogu kliknij w przycisk logowanie zewnętrzne.

Po przejściu do kolejnego widoku strony kliknij w przycisk Włącz:

Krok 4

Zaloguj się do swojego konta Microsoft i wyraź zgodę na wymianę danych z systemem HRnest. Jedyną pozyskiwaną przez nas informacją jest token przypisany do danego konta Microsoft. Nie odczytujemy innych danych z Twojego profilu.

Krok 5

Gotowe! Integracja została zakończona. Teraz możesz zalogować się do systemu HRnest przy pomocy konta Microsoft.