Słownik HR / A / Ageizm

Ageizm

Definicja

Ageizm to uprzedzenie lub dyskryminacja na podstawie wieku. Może dotyczyć zarówno młodszych, jak i starszych osób. Ageizm jest powszechny w wielu kulturach i społeczeństwach, a jego przejawy można dostrzec w wielu dziedzinach życia, od reklam i mediów po rynek pracy.

W miejscu pracy, ageizm może objawiać się w postaci niezatrudniania starszych pracowników z powodu ich wieku, pomimo ich doświadczenia, czy pominięcia młodszych pracowników przy awansach z założeniem, że są zbyt młodzi i nie doświadczeni. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do mobbingu czy inne formy dyskryminacji oparte na wieku.

Warto zauważyć, że ageizm, jak każda forma dyskryminacji, jest szkodliwy nie tylko dla jednostek, które są nim dotknięte, ale również dla społeczeństwa jako całości. Ogranicza on różnorodność w miejscu pracy i powoduje niewykorzystanie pełnego potencjału ludzi z różnych grup wiekowych.

FAQ

Czym różni się ageizm od zwykłego uprzedzenia?

Ageizm to konkretna forma uprzedzenia, skupiająca się na wieku osoby, a nie na innych jej cechach.

Tak, ageizm może dotyczyć zarówno młodszych, jak i starszych osób.

Skutki ageizmu mogą obejmować brak możliwości awansu, niewłaściwe traktowanie czy nawet utratę pracy.

Przeciwdziałania

Szkolenia z różnorodności

Firmy prowadzą szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć świadomość na temat ageizmu i promować kulturę akceptacji.

Polityki rekrutacji

Organizacje mogą wprowadzać polityki rekrutacji, które minimalizują wpływ uprzedzeń wiekowych.

Programy mentorstwa

Starsi pracownicy przekazują swoją wiedzę młodszym, co przeciwdziała stereotypom związanym z wiekiem.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / A / Ageizm

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również