Słownik HR / A / Analiza kompetencji

Analiza kompetencji

Definicja

Analiza kompetencji to proces identyfikacji i oceny umiejętności, wiedzy i postaw niezbędnych do skutecznego wykonywania określonych zadań i funkcji w organizacji. Celem tej analizy jest określenie, które kompetencje są kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych i jakie luki kompetencyjne istnieją wśród pracowników. Na podstawie tej analizy można planować szkolenia, rekrutacje czy awanse.

Analiza kompetencji zaczyna się od zrozumienia strategii i celów organizacji, a następnie przekładania ich na konkretne umiejętności i postawy potrzebne w różnych rolach. Następnie ocenia się obecne kompetencje pracowników w porównaniu z wymaganiami. To porównanie pozwala zidentyfikować luki kompetencyjne, które mogą być adresowane przez różne działania HR.

Wykorzystując analizę kompetencji, organizacje są w stanie lepiej dostosować swoje zasoby ludzkie do potrzeb biznesowych, zwiększając efektywność i konkurencyjność. Umożliwia to również bardziej celowe inwestycje w rozwój pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki dla całej firmy.

FAQ

Dlaczego analiza kompetencji jest ważna?

Analiza kompetencji pozwala organizacji na lepsze dopasowanie zasobów ludzkich do potrzeb biznesowych i identyfikację luk w kompetencjach pracowników.

Narzędzia to m.in. ankiety kompetencyjne, rozmowy rozwojowe, oceny 360 stopni czy analizy stanowisk pracy.

Nie, powinna być regularnie aktualizowana, aby odzwierciedlać zmieniające się potrzeby organizacji i rozwój pracowników.

Zastosowania

Planowanie szkoleń

Określenie, jakie szkolenia są potrzebne dla pracowników w oparciu o zidentyfikowane luki kompetencyjne.

Rekrutacja

Dostosowanie profilu kandydata do wymagań kompetencyjnych stanowiska.

Awanse

Ocena gotowości pracownika do objęcia wyższego stanowiska.

Rozmowy rozwojowe

Dyskusja o kompetencjach pracownika w kontekście jego rozwoju zawodowego.

Planowanie kariery

Wsparcie pracowników w planowaniu ich ścieżki kariery w oparciu o analizę ich kompetencji.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / A / Analiza kompetencji

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również