Słownik HR / K / Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Definicja

Kodeks postępowania to formalny zbiór wytycznych, który określa oczekiwane zachowania pracowników w danej organizacji. Wytyczne te są często oparte na wartościach i misji firmy, a ich celem jest promowanie etycznych i profesjonalnych standardów postępowania wśród pracowników. Kodeks służy jako ramy odniesienia, które pomagają w zrozumieniu, jakie działania są uważane za akceptowalne i jakie nie.

Kodeks postępowania jest nie tylko ważnym narzędziem dla pracowników, ale także dla zarządu, klientów i innych interesariuszy, ponieważ pokazuje, jak firma podchodzi do kwestii etyki i profesjonalizmu. Wielu pracodawców korzysta z kodeksu jako narzędzia w procesie rekrutacji, wskazując potencjalnym kandydatom na jakich wartościach firma się opiera.

Należy pamiętać, że kodeks postępowania nie jest jedynie zestawem reguł, ale powinien być żywym dokumentem, który jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlać zmieniające się okoliczności i wyzwania w organizacji. Wprowadzenie kodeksu wymaga zaangażowania zarówno ze strony zarządu, jak i pracowników, aby zapewnić jego skuteczność.

FAQ

Czym różni się kodeks postępowania od regulaminu pracy?

Kodeks postępowania skupia się głównie na etycznych i moralnych standardach zachowania, podczas gdy regulamin pracy dotyczy bardziej formalnych i praktycznych aspektów zatrudnienia.

Sam w sobie może nie być dokumentem prawnie wiążącym, ale naruszenie jego zapisów może prowadzić do konsekwencji w ramach wewnętrznych procedur firmy.

Nie ma ścisłej zasady, ale zaleca się regularne przeglądanie i aktualizowanie kodeksu, aby odzwierciedlał aktualne wyzwania i standardy branży.

 

Zastosowania

Budowanie kultury organizacyjnej

Kodeks pomaga w promowaniu i utrwalaniu wartości firmy.

Rekrutacja

Może służyć jako narzędzie przyciągające kandydatów o odpowiednich wartościach.

Szkolenia

Wspiera edukację pracowników w zakresie oczekiwanych zachowań.

Rozwiązywanie konfliktów

Dostarcza ram do rozpatrywania problemów etycznych i zachowań w miejscu pracy.

Wzmocnienie wizerunku firmy

Pokazuje interesariuszom, że firma podchodzi poważnie do kwestii etyki.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / K / Kodeks postępowania

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również