Słownik HR / M / Mobbing w pracy

Mobbing w pracy

Definicja

Mobbing w pracy to forma psychicznego zastraszania lub systematycznego prześladowania, która może przybierać różne formy, takie jak poniżanie, izolowanie, nadmierna krytyka, czy rozpowszechnianie plotek. Jest to poważny problem w miejscu pracy, który negatywnie wpływa na atmosferę, zdrowie psychiczne pracowników oraz efektywność organizacji. Mobbing charakteryzuje się powtarzalnością i długotrwałością działań, które są celowe i mają na celu zaszczucie lub zdegradowanie ofiary.

Mobbing może być dokonywany przez pojedynczą osobę lub grupę i może dotyczyć zarówno podwładnych, jak i przełożonych. Skutki mobbingu obejmują stres, obniżenie samooceny, problemy zdrowotne, a nawet prowadzić do depresji i innych poważnych problemów zdrowia psychicznego.

Zarządzanie mobbingiem w pracy wymaga świadomości i zaangażowania ze strony pracodawców, w tym tworzenia polityk przeciwko mobbingowi, szkoleń, a także zapewnienia skutecznych mechanizmów zgłaszania i rozwiązywania problemów.

FAQ

Jak rozpoznać mobbing w miejscu pracy?

Mobbing objawia się przez systematyczne i powtarzające się działania, które mają na celu zastraszenie lub poniżenie pracownika.

Ważne jest, aby zgłosić problem przełożonemu, działowi HR lub odpowiednim instytucjom. Poszukiwanie wsparcia psychologicznego jest również kluczowe.

Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne środowisko pracy, prowadzić politykę przeciwko mobbingowi i reagować na wszelkie zgłoszenia.

Przeciwdziałania

Szkolenia antymobbingowe

Organizowanie regularnych szkoleń dla pracowników i kierownictwa na temat mobbingu i jego skutków.

Mechanizmy zgłaszania i rozwiązywania problemów

Utworzenie skutecznych i dyskretnych kanałów zgłaszania przypadków mobbingu oraz szybkie i sprawiedliwe rozpatrywanie zgłoszeń.

Wsparcie psychologiczne dla pracowników

Zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego i poradnictwa dla ofiar mobbingu.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / M / Mobbing w pracy

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również