Słownik HR / O / Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni

Definicja

Ocena 360 stopni to kompleksowe narzędzie oceny pracowniczej, które angażuje różne perspektywy w procesie oceny. W ramach tego narzędzia pracownicy są oceniani nie tylko przez swoich bezpośrednich przełożonych, ale także przez współpracowników, podwładnych i inne osoby związane z ich pracą.

Każda z tych grup dostarcza swoje unikalne spojrzenie na umiejętności, zachowania i kompetencje ocenianego pracownika. Celem oceny 360 stopni jest uzyskanie pełniejszego i bardziej obiektywnego obrazu pracownika oraz identyfikacja obszarów do rozwoju i doskonalenia.

Ocena 360 stopni to ważne narzędzie, które pomaga organizacjom w doskonaleniu swoich procesów oceny pracowników i wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników.

FAQ

Dlaczego warto stosować ocenę 360 stopni?

Ocena 360 stopni pozwala uzyskać bardziej obiektywny i kompleksowy obraz pracownika, uwzględniający różne perspektywy. Pomaga w identyfikacji obszarów do rozwoju i usprawnienia pracy.

W procesie oceny 360 stopni mogą uczestniczyć bezpośredni przełożeni, współpracownicy, podwładni, a także pracownik samodzielnie oceniający siebie.

Wyzwania mogą obejmować trudności w zbieraniu uczciwych i konstruktywnych opinii oraz potrzebę skoncentrowania się na rozwoju, a nie na karaniu pracowników.

Zastosowania

Rozwój kompetencji

Ocena 360 stopni pomaga pracownikom identyfikować obszary, w których mogą się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Wspieranie rozwoju kariery:

Na podstawie wyników oceny można opracować plany rozwoju kariery pracowników.

Działania naprawcze

Jeśli ocena wykazuje konkretne obszary problemów, można podjąć działania naprawcze w celu poprawy wydajności i relacji w zespole.

Motywacja i zaangażowanie

Współpracownicy widzący, że ich opinie są uwzględniane, mogą być bardziej zaangażowani w pracę.

Budowanie zaufania

Proces oceny 360 stopni może przyczynić się do budowania zaufania między pracownikami a kierownictwem poprzez transparentność i uczciwość oceny.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / O / Ocena 360 stopni

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również