Słownik HR / Ś / Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Definicja

Ścieżka kariery to zorganizowany i zaplanowany proces rozwoju zawodowego pracownika w ramach jednej organizacji lub branży. Obejmuje ona zestaw kolejnych stanowisk, ról lub zadań, które pracownik może i chce pełnić w miarę nabywania nowych umiejętności, doświadczeń oraz awansu w hierarchii korporacyjnej.

Planowanie ścieżki kariery pomaga pracownikom rozumieć, jakie kroki powinni podjąć, aby osiągnąć swoje cele zawodowe. Wspiera to zarówno rozwój indywidualny, jak i potrzeby biznesowe organizacji. Dla pracodawców jest to narzędzie do zidentyfikowania i rozwijania talentów, a także do zatrzymania wartościowych pracowników przez oferowanie im klarownej perspektywy rozwoju.

Jednakże, ścieżka kariery nie jest sztywnym planem i może ulec zmianie w zależności od okoliczności. Często wymaga elastyczności ze strony pracownika i gotowości do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

FAQ

Czy każdy pracownik ma określoną ścieżkę kariery?

Nie zawsze. W niektórych organizacjach ścieżki kariery są zdefiniowane dla określonych ról, w innych przypadkach są one bardziej indywidualne i elastyczne.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają wspólną odpowiedzialność za planowanie i realizację ścieżki kariery.

Nie, ścieżka kariery może prowadzić do różnych ról w organizacji, niekoniecznie kierowniczych.

Zastosowania

Rozwój pracowników

Ustalanie celów zawodowych i kroków potrzebnych do ich osiągnięcia.

Retencja pracowników

Zwiększanie zaangażowania poprzez oferowanie perspektyw rozwoju.

Planowanie sukcesji

Przygotowanie pracowników do objęcia kluczowych stanowisk w przyszłości.

Rekrutacja

Prezentacja potencjalnym kandydatom możliwości rozwoju w organizacji.

Szkolenia i rozwój

Określenie potrzeb edukacyjnych pracowników w oparciu o ich cele zawodowe.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / Ś / Ścieżka kariery

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również