Słownik HR / S / Sygnalista (Whistleblower)

Sygnalista (Whistleblower)

Definicja

Sygnalista, znany również jako whistleblower, to osoba, która ujawnia informacje o nielegalnych, nieetycznych lub nieprawidłowych działaniach wewnątrz organizacji, takich jak korporacje, rządy lub inne instytucje. Sygnalizacja może dotyczyć różnych spraw, w tym oszustw, nadużyć, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszeń prawa, korupcji czy zagrożeń dla zdrowia publicznego.

Celem sygnalistów jest wywołanie zmiany, zapobieganie dalszym nadużyciom i ochrona interesu publicznego. Sygnalizowanie takich działań często wymaga odwagi i może wiązać się z ryzykiem dla sygnalisty, włączając w to odwet ze strony pracodawcy, takie jak zwolnienie, marginalizacja czy zastraszanie.

Wiele krajów wprowadziło przepisy chroniące sygnalistów przed odwetem, podkreślając ich rolę w zapewnianiu przejrzystości i odpowiedzialności w organizacjach. Organizacje często tworzą też wewnętrzne mechanizmy zgłaszania, aby zachęcić pracowników do bezpiecznego raportowania nieprawidłowości.

FAQ

Czy sygnalista jest chroniony prawnie?

W wielu krajach istnieją przepisy chroniące sygnalistów, ale zakres ochrony może się różnić w zależności od jurysdykcji.

Sygnaliści mogą doświadczać odwetu ze strony pracodawców, w tym zwolnienia, dyskryminacji czy zastraszania.

Można to zrobić przez wewnętrzne kanały zgłaszania w organizacji, organy nadzorcze, prasę lub organizacje pozarządowe.

Zastosowania

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Ujawnianie przypadków oszustw finansowych, malwersacji czy korupcji w organizacji.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa

Zgłaszanie niebezpiecznych praktyk lub warunków pracy, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników lub publiczności.

Poprawa przejrzystości korporacyjnej

Ujawnianie działań niezgodnych z etyką biznesową, co przyczynia się do większej przejrzystości działania firm.

Ochrona środowiska

Zgłaszanie praktyk szkodliwych dla środowiska, naruszających przepisy ochrony środowiska.

Wzmocnienie odpowiedzialności instytucji publicznych

Ujawnianie nadużyć lub niewłaściwego postępowania w instytucjach publicznych, co przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności i zaufania publicznego.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / S / Sygnalista (Whistleblower)

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również