Słownik HR / U / Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Definicja

Urlop bezpłatny to rodzaj urlopu, podczas którego pracownik zachowuje stosunek pracy z pracodawcą, lecz nie otrzymuje wynagrodzenia za czas jego trwania. Jest to forma urlopu, która nie jest wynikiem przysługujących pracownikowi uprawnień, lecz jest udzielana na jego prośbę i wymaga zgody pracodawcy. Urlop bezpłatny może być stosowany w sytuacjach, gdy pracownik chce na jakiś czas opuścić miejsce pracy z powodów osobistych, a jednocześnie nie chce trwale rozwiązywać umowy o pracę.

Korzystanie z urlopu bezpłatnego jest zazwyczaj wynikiem indywidualnego porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Często stosowany jest w sytuacjach, gdy pracownik chce na przykład podjąć dodatkowe studia, wziąć udział w długotrwałym projekcie lub poświęcić się rodzinie. Ważne jest, by warunki korzystania z tego typu urlopu były jasno określone i zapisane w formie aneksu do umowy o pracę, co zapewnia obu stronom pewność prawną.

Urlop bezpłatny, mimo że nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia, może być korzystny zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dla pracownika oznacza możliwość realizacji osobistych celów czy pasji bez konieczności rezygnacji z pracy, natomiast dla pracodawcy jest to sposobność do zatrzymania cennego pracownika, który może wrócić do firmy z nowymi umiejętnościami czy doświadczeniem.

FAQ

Czy podczas urlopu bezpłatnego pracownik korzysta z innych świadczeń pracowniczych?

To zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą; w niektórych przypadkach takie świadczenia mogą być zawieszone na czas trwania urlopu.

W Polsce okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu składkowego, co może wpływać na późniejsze świadczenia emerytalne.

Wszelkie zmiany dotyczące urlopu bezpłatnego powinny być dokonywane za obopólną zgodą obu stron i odpowiednio udokumentowane.

:
:
:
:
:

Zastosowania

Podjęcie studiów

Pracownik chce kontynuować edukację na studiach dziennych.

Długotrwała podróż

Możliwość realizacji marzenia o podróży dookoła świata.

Opieka nad bliskim

Konieczność opieki nad schorowanym członkiem rodziny.

Realizacja projektu poza pracą

Udział w inicjatywie czy projekcie, który wymaga pełnego zaangażowania.

Odpoczynek i regeneracja

Potrzeba dłuższego odpoczynku dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / U / Urlop bezpłatny

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również