Słownik HR / C / Coaching

Coaching

Definicja

Coaching to proces wspierający osoby lub grupy w osiągnięciu określonych celów poprzez rozwijanie umiejętności, zwiększanie świadomości oraz wydobywanie i wykorzystywanie pełni potencjału. Opiera się na relacji mistrz-uczeń, gdzie coach (mistrz) korzysta z zestawu technik i narzędzi, aby pomóc uczniowi (lub uczniom) w identyfikacji i przezwyciężeniu barier oraz w zmierzaniu w kierunku określonych aspiracji.

Coaching może być stosowany w różnych kontekstach – od rozwoju zawodowego, przez poprawę umiejętności interpersonalnych, po osiągnięcie równowagi życiowej. Proces coachingowy jest często celowostrukturalny, co oznacza, że koncentruje się na określonych rezultatach i może być krótko- lub długoterminowy. Ważnym elementem jest aktywne zaangażowanie uczestnika, który odpowiada za realizację działań wynikających z sesji coachingowych.

Korzyści z coaching’u są rozległe i dotyczą zarówno jednostek, jak i organizacji. Indywidualnie, coaching może przynieść lepsze zrozumienie siebie, zwiększenie pewności siebie oraz rozwój umiejętności. Dla organizacji coaching jest narzędziem podnoszącym efektywność pracy, poprawiającym komunikację w zespole oraz przyczyniającym się do realizacji strategicznych celów firmy.

FAQ

Czym różni się coaching od szkolenia?

Szkolenie skupia się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności, podczas gdy coaching koncentruje się na indywidualnym rozwoju i pomaga uczestnikom w samodzielnym odkrywaniu odpowiedzi.

Chociaż teoretycznie każdy może nazywać się coachem, profesjonalni coachowie często przechodzą specjalistyczne szkolenia i certyfikacje, które potwierdzają ich umiejętności.

Częstotliwość sesji zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz celów coachingowych i może być różna dla różnych osób.

Zastosowania

Rozwój kariery

Pomoc pracownikom w planowaniu i osiąganiu celów zawodowych.

Zwiększenie efektywności zespołu

Wsparcie w budowaniu silnych, zintegrowanych zespołów.

Rozwój przywództwa

Wspieranie liderów w rozwijaniu umiejętności przywódczych.

Zarządzanie zmianą

Pomoc pracownikom w adaptacji do nowych sytuacji lub zmieniających się warunków.

Poprawa komunikacji

Wspieranie jednostek w rozwijaniu efektywnych umiejętności komunikacyjnych.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / C / Coaching

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejestruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również