Słownik HR / E / Empowerment pracowników

Empowerment pracowników

Definicja

Empowerment pracowników, czyli upodmiotowienie pracowników, polega na delegowaniu uprawnień, odpowiedzialności oraz środków do podejmowania decyzji na niższe szczeble organizacyjne. Celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników w ich pracę, podnoszenie ich poczucia odpowiedzialności i dawanie im większej kontroli nad własnymi zadaniami.

W praktyce empowerment może objawiać się na wiele sposobów, od dawania pracownikom swobody w wyborze sposobu realizacji zadań, po udzielanie im pełnej autonomii w zakresie podejmowania decyzji. Kluczem jest przekonanie, że pracownicy, którzy mają większą kontrolę nad swoją pracą, będą bardziej zaangażowani, produktywni i zadowoleni z wykonywanych obowiązków.

Upodmiotowienie pracowników nie oznacza jednak braku nadzoru czy kontroli. Wręcz przeciwnie, wymaga ono jasno określonych ram działania, regularnej komunikacji oraz odpowiedniego szkolenia i wsparcia ze strony przełożonych. Głównym celem jest umożliwienie pracownikom podejmowania decyzji, które prowadzą do lepszych wyników dla organizacji.

FAQ

Czy empowerment oznacza brak nadzoru nad pracownikami?

Nie, upodmiotowienie pracowników polega na dawaniu im większej autonomii, ale wciąż w określonych ramach i z odpowiednim wsparciem.

Organizacje mogą doświadczać zwiększonej produktywności, lepszej jakości pracy oraz większego zaangażowania pracowników.

Chociaż wiele osób korzysta z większej autonomii, nie każdy pracownik będzie się czuł komfortowo w pełni autonomicznym środowisku.

Zastosowania

Zwiększenie zaangażowania

Pracownicy, którzy mają kontrolę nad swoją pracą, często są bardziej zaangażowani.

Poprawa jakości pracy

Autonomiczni pracownicy mogą być bardziej skupieni na dostarczaniu wysokiej jakości wyników.

Szybsze podejmowanie decyzji

Decyzje mogą być podejmowane na niższych szczeblach, co przyspiesza proces decyzyjny.

Rozwój umiejętności pracowników

Dając pracownikom więcej odpowiedzialności, możemy pomóc im w rozwoju ich umiejętności.

Budowanie kultury zaufania

Empowerment może przyczynić się do budowania kultury opartej na zaufaniu i współpracy.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / E / Empowerment pracowników

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również