Słownik HR / C / Culture book

Culture book

Definicja

Culture Book to publikacja lub dokument cyfrowy, który zawiera zbiór informacji, historii, wartości i praktyk definiujących kulturę organizacyjną danej firmy. Stanowi on zapis tego, co jest istotne dla organizacji, od jej misji i wizji po codzienne praktyki i anegdoty z życia firmy. Culture Book może służyć jako narzędzie do orientacji nowych pracowników, jako źródło inspiracji dla zespołu, a także jako sposób na prezentację firmy na zewnątrz.

Kluczowym elementem Culture Book jest ukazanie unikalnego charakteru firmy, w tym jej podejścia do pracy, interakcji między pracownikami, podejścia do innowacji i kreatywności, a także sposobu radzenia sobie z wyzwaniami. Może również zawierać historie sukcesów, przykłady projektów, świadectwa pracowników i inne elementy, które pomagają zrozumieć, jak firma funkcjonuje i co ją wyróżnia.

Culture Book jest dynamicznym narzędziem, które ewoluuje wraz z rozwojem firmy. Może być regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlać zmiany w kulturze organizacyjnej i zachować jego relewancję i autentyczność.

FAQ

Dla kogo przeznaczony jest Culture Book?

Jest to narzędzie zarówno dla obecnych pracowników, dla umocnienia kultury organizacyjnej, jak i dla potencjalnych pracowników i partnerów, aby lepiej zrozumieć firmę.

Pomaga w budowaniu silnej i spójnej kultury organizacyjnej, ułatwia onboarding nowych pracowników i może przyciągać talenty zewnętrzne.

Chociaż to nie jest wymóg, każda firma, która chce świadomie kształtować swoją kulturę organizacyjną, może skorzystać z posiadania Culture Book.

Zastosowania

Orientacja nowych pracowników

Używanie Culture Book jako części procesu wprowadzania nowych pracowników, aby zapoznać ich z wartościami i praktykami firmy.

Budowanie tożsamości marki

Wykorzystanie Culture Book do komunikowania tożsamości i wartości firmy na zewnątrz, w tym do klientów i partnerów biznesowych.

Rozwój wewnętrznej komunikacji

Używanie Culture Book jako narzędzia do wzmacniania wewnętrznej komunikacji i budowania wspólnoty wśród pracowników.

Rekrutacja i employer branding

Prezentowanie Culture Book potencjalnym kandydatom jako część strategii employer brandingowej.

Zarządzanie zmianą organizacyjną

Wykorzystanie Culture Book jako punktu odniesienia w procesach zmian organizacyjnych, aby zachować ciągłość kultury firmy.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / C / Culture book

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również