Słownik HR / F / Feedback 360 stopni

Feedback 360 stopni

Definicja

Feedback 360 stopni, znany również jako ocena wieloźródłowa, to metoda oceny pracowników, w której zbierane są informacje na temat ich wydajności od różnych osób z ich otoczenia zawodowego. Może to obejmować bezpośrednich przełożonych, podwładnych, rówieśników oraz w niektórych przypadkach klientów. Głównym celem tej metody jest uzyskanie pełnego obrazu kompetencji i zachowania pracownika poprzez uwzględnienie opinii wielu źródeł.

Feedback 360 stopni jest uznawany za jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi oceny, ponieważ pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron pracownika z różnych perspektyw. W przeciwieństwie do tradycyjnych ocen wydajności, które skupiają się głównie na opinii bezpośredniego przełożonego, ten system pozwala na uwzględnienie różnorodnych doświadczeń i punktów widzenia. W rezultacie pracownik otrzymuje bardziej zrównoważony i pełny obraz swojego działania w kontekście organizacyjnym.

Jednakże, aby feedback 360 stopni był skuteczny, wymaga starannego planowania i przemyślanej implementacji. Zbieranie i analizowanie informacji musi być przeprowadzone w sposób systematyczny, a feedback powinien być przekazywany w konstruktywny i oparty na faktach sposób, aby nie wywołać niepotrzebnych konfliktów lub niezrozumienia.

FAQ

Czy Feedback 360 stopni zastępuje tradycyjne oceny wydajności?

Nie zawsze. W wielu organizacjach jest używany jako dodatkowe narzędzie, uzupełniające tradycyjne metody oceny.

Pozwala on na bardziej wszechstronną i obiektywną ocenę pracownika, uwzględniając różne perspektywy.

Ostateczna decyzja zależy od polityki firmy, ale jest to narzędzie, które może przynieść korzyści dla większości pracowników, niezależnie od poziomu stanowiska.

Zastosowania

Identyfikacja obszarów do rozwoju

Pracownicy poznają swoje słabe punkty z różnych perspektyw.

Wzmacnianie kompetencji

Pomaga w określeniu mocnych stron pracownika i wzmocnieniu ich.

Planowanie ścieżki kariery

Może być używane do określenia przyszłych kierunków rozwoju pracownika.

Budowanie zespołu

Poprawia komunikację i wzajemne zrozumienie wśród członków zespołu.

Poprawa kultury organizacyjnej

Promuje otwartość i konstruktywne dzielenie się opinią.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / F / Feedback 360 stopni

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również