Słownik HR / I / Indywidualny plan rozwoju

Indywidualny plan rozwoju

Definicja

Indywidualny plan rozwoju to narzędzie służące do identyfikacji i planowania celów zawodowych oraz ścieżek kariery pracownika w organizacji. Wspiera pracownika w osiąganiu zamierzonych celów zawodowych, poprzez określenie konkretnych działań, terminów oraz zasobów potrzebnych do ich realizacji. Indywidualny plan rozwoju jest wynikiem współpracy pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym i powinien być regularnie aktualizowany.

Tworzenie indywidualnego planu rozwoju zaczyna się od analizy aktualnych kompetencji pracownika, jego mocnych stron, obszarów do rozwoju oraz aspiracji zawodowych. W oparciu o te informacje określane są konkretne cele zawodowe oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Mogą to być szkolenia, kursy, uczestnictwo w projektach czy zdobycie konkretnych certyfikatów.

Wspieranie pracowników w realizacji ich indywidualnych planów rozwoju przynosi korzyści zarówno dla nich, jak i dla całej organizacji. Pracownicy czują się bardziej zaangażowani, docenieni i zmotywowani do dalszego rozwoju, co przekłada się na większą produktywność i innowacyjność w miejscu pracy.

FAQ

Czy każdy pracownik powinien mieć indywidualny plan rozwoju?

Tak, każdy pracownik, niezależnie od stanowiska, powinien mieć dostosowany do siebie plan rozwoju, by mógł świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery.

Plan jest tworzony we współpracy pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym, choć główna inicjatywa powinna leżeć po stronie pracownika.

Zaleca się przeglądanie i aktualizowanie planu co najmniej raz do roku.

Zastosowania

Szkolenia i kursy

Wybór odpowiednich szkoleń, które wspierają rozwój zawodowy pracownika.

Ścieżka kariery

Określenie kierunku rozwoju pracownika w strukturze organizacji.

Udział w projektach

Wskazanie projektów, które pozwolą pracownikowi zdobyć nowe doświadczenia.

Mentoring

Połączenie pracownika z mentorem, który pomoże mu w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Zdobycie certyfikatów

Planowanie zdobycia konkretnych certyfikatów potwierdzających kompetencje pracownika.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / I / Indywidualny plan rozwoju

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również