Słownik HR / P / Performance review

Performance review

Definicja

Ocena wydajności (ang. Performance Review) to regularny proces oceny pracy i osiągnięć pracownika w określonym czasie. Ma na celu identyfikację mocnych stron, obszarów do poprawy oraz ustalenie celów i oczekiwań na przyszłość. Jest to kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwala na monitorowanie postępów, rozwój pracowników oraz zapewnienie, że osoby pracujące w organizacji są zgodne z jej celami.

Tradycyjnie, oceny wydajności przeprowadzane są raz w roku, ale coraz więcej firm decyduje się na regularniejsze, często kwartalne rozmowy z pracownikami. Proces ten wymaga przygotowania zarówno ze strony menedżera, jak i pracownika. Dobrze przeprowadzona ocena wydajności powinna być obiektywna, oparta na faktach i skoncentrowana na konkretnych osiągnięciach i zachowaniach pracownika.

Chociaż ocena wydajności jest ważnym narzędziem zarządzania, może być również źródłem napięć i nieporozumień, jeśli nie jest przeprowadzana w odpowiedni sposób. Ważne jest, aby proces był sprawiedliwy, przejrzysty i oparty na konstruktywnym dialogu pomiędzy pracownikiem a menedżerem.

FAQ

Jak często powinna odbywać się ocena wydajności?

Tradycyjnie raz w roku, ale coraz więcej firm stosuje podejście kwartalne lub nawet miesięczne.

Ważne jest, aby stworzyć kanał komunikacji i dialogu, w którym pracownik może wyrazić swoje obawy i otrzymać odpowiedź.

Nie, jest kluczowym narzędziem do monitorowania postępów, identyfikacji potrzeb szkoleniowych i ustalania celów.

Zastosowania

Rozwój zawodowy

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i obszarów rozwoju pracownika.

Ustalanie celów

Wyznaczanie konkretnych celów i oczekiwań dla pracownika na nadchodzący okres.

Motywacja

Dająca feedback rozmowa może motywować pracowników do efektywniejszej pracy.

Podstawy decyzji

Informacje z recenzji mogą być używane przy podejmowaniu decyzji o awansach, podwyżkach czy premiach.

Poprawa komunikacji

Stwarza okazję do otwartej komunikacji między pracownikiem a menedżerem.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / P / Performance review

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również