Słownik HR / F / Feedback

Feedback

Definicja

Feedback to proces przekazywania informacji zwrotnej na temat działań, zachowań czy wyników pracy osoby lub zespołu. Jest to narzędzie, które ma na celu informowanie pracowników o tym, jak ich praca jest postrzegana przez innych, co z kolei może pomóc im w doskonaleniu swoich umiejętności i efektywności. Dobrze przekazany feedback jest konkretny, oparty na faktach i pozbawiony ocen czy emocji.

Feedback może być pozytywny, gdy chcemy podkreślić dobre praktyki i zachęcić do ich kontynuowania, lub konstruktywny, gdy chcemy wskazać obszary wymagające poprawy. Kluczowe jest, aby feedback był przekazywany w sposób jasny, zrozumiały i w odpowiednim momencie, aby mógł skutecznie służyć rozwojowi pracownika. Feedback jest niezbędnym elementem procesu zarządzania wydajnością, umożliwiającym pracownikom rozumienie oczekiwań wobec nich i identyfikowanie obszarów, w których mogą się doskonalić.

Współczesne organizacje coraz częściej podkreślają znaczenie regularnego feedbacku, zarówno od przełożonych, jak i od współpracowników. Wspiera to kulturę ciągłego doskonalenia, w której pracownicy są świadomi swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

FAQ

Jak często powinien być przekazywany feedback?

Optymalnie, feedback powinien być przekazywany regularnie, zarówno w formie formalnych rozmów oceniających, jak i nieformalnych rozmów na bieżąco.

Niekoniecznie. Ważne jest, aby feedback był szczery i konstruktywny, podkreślając zarówno mocne strony, jak i obszary do poprawy.

Ważne jest, aby przyjąć go z otwartym umysłem, zadając pytania w celu zrozumienia uwag i pracować nad wskazanymi obszarami.

Zastosowania

Rozwój pracownika

Pomoc w identyfikacji mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia.

Budowanie zaufania

Regularny i uczciwy feedback może wzmocnić relacje między pracownikami i przełożonymi.

Motywacja

Pozytywny feedback może zwiększyć motywację i zaangażowanie pracownika.

Poprawa komunikacji

Feedback może przyczynić się do lepszej komunikacji w zespole.

Wsparcie w zarządzaniu wydajnością

Feedback jest kluczowym elementem oceny wydajności pracowników.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / F / Feedback

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również