Słownik HR / M / Metoda Myers-Briggs

Metoda Myers-Briggs

Definicja

Metoda Myers-Briggs, znana również jako MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), to narzędzie służące do identyfikacji typów osobowości. Opracowane przez Isabel Briggs Myers i Katharine Cook Briggs, opiera się na teorii typów psychologicznych stworzonej przez Carla Junga. MBTI klasyfikuje osobowości na podstawie czterech binarnych cech, tworząc 16 unikalnych typów osobowości. Te cechy to: Ekstrawersja (E) vs. Introwersja (I), Wyczuwanie (S) vs. Intuicja (N), Myślenie (T) vs. Uczucie (F) i Osąd (J) vs. Percepcja (P).

MBTI jest powszechnie wykorzystywany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwoju osobistym, coachingu oraz doradztwie zawodowym, pomagając ludziom zrozumieć różnice w sposobach komunikacji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Narzędzie to pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych, co może przyczynić się do lepszej współpracy i efektywności w pracy zespołowej.

Mimo popularności, MBTI jest też przedmiotem krytyki naukowej za brak empirycznych dowodów potwierdzających jego wiarygodność i skuteczność.

FAQ

Czy MBTI może być wykorzystane do rekrutacji?

Chociaż MBTI może dostarczyć wglądu w preferencje osobowościowe, nie powinno być używane jako jedyny kryterium w procesie rekrutacji.

Główne zalety to lepsze zrozumienie stylów komunikacji i pracy, co może pomóc w rozwoju osobistym i zawodowym.

Tak, wyniki MBTI mogą się zmieniać, ponieważ ludzie rozwijają się i doświadczają nowych rzeczy w życiu.

Zastosowania

Rozwój osobisty

Używanie MBTI do zrozumienia własnych preferencji i sposobów działania, co może pomóc w rozwoju osobistym.

Budowanie zespołów

Wykorzystanie MBTI do zrozumienia różnorodności w zespole i lepszego dopasowania zadań do preferencji członków.

Komunikacja w miejscu pracy

Poprawa komunikacji w miejscu pracy przez zrozumienie różnych stylów komunikacji.

Zarządzanie konfliktami

Zastosowanie MBTI do identyfikacji potencjalnych źródeł konfliktów i lepszego ich rozwiązywania.

Coachowanie i mentoring

Stosowanie MBTI w coachingu i mentoringu, aby lepiej dostosować metody i podejścia do indywidualnych potrzeb.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / M / Metoda Myers-Briggs

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również