Słownik HR / O / Objectives and Key Results (OKR)

Objectives and Key Results (OKR)

Definicja

OKR, czyli Objectives and Key Results, to metoda zarządzania wynikami, której głównym celem jest poprawa realizacji celów strategicznych w organizacji. Koncept ten polega na wyznaczaniu ambitnych celów (Objectives) oraz konkretnych, mierzalnych wyników (Key Results), które pokazują, jak blisko jesteśmy realizacji danego celu.

Metoda OKR promuje transparentność i zaangażowanie w realizację celów na wszystkich szczeblach organizacji. Dzięki niej każdy pracownik rozumie, jakie są główne priorytety firmy i jak jego praca wpływa na osiągnięcie tych priorytetów.

Zastosowanie OKR sprzyja kulturze ciągłego doskonalenia i adaptacji. Dzięki regularnym przeglądom OKR, organizacje mają możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, a pracownicy dostosowywania swojego podejścia w celu osiągnięcia najlepszych możliwych wyników.

FAQ

Dlaczego organizacje korzystają z OKR?

Organizacje korzystają z OKR, by lepiej skupić się na najważniejszych celach i mierzyć postępy w ich realizacji.

Zaleca się przeglądanie OKR co kwartał, aby dostosować je do ewentualnych zmian i ocenić postępy.

Nie zawsze. Chociaż OKR może być używany do monitorowania postępów pracowników, nie zastępuje on tradycyjnych ocen rocznych.

Zastosowania

Określenie priorytetów w firmie

Dzięki OKR, organizacje mogą jasno wskazać, które cele są najważniejsze w danym okresie, co pomaga w skupieniu się na najistotniejszych zadaniach.

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Kiedy pracownicy rozumieją, jak ich indywidualna praca przyczynia się do ogólnych celów firmy, zwiększa się ich motywacja i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Poprawa komunikacji w zespole

Regularne przeglądy OKR promują otwartą komunikację między pracownikami różnych szczebli, co prowadzi do lepszej współpracy i zrozumienia celów firmy.

Elastyczność w podejściu do zmieniających się warunków

OKR umożliwia szybkie dostosowanie się do nowych okoliczności, co jest kluczem w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Monitorowanie postępów w realizacji celów

Dzięki mierzalnym wynikom, jakie oferuje OKR, menedżerowie mogą na bieżąco śledzić postępy w osiąganiu celów, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów i ich rozwiązanie.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / O / Objectives and Key Results (OKR)

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również