Słownik HR / Z / Zarządzanie przez cele (MBO)

Zarządzanie przez cele (MBO)

Definicja

Zarządzanie przez cele (Management by Objectives, MBO) to metoda zarządzania, która polega na ustalaniu jasnych, mierzalnych celów zarówno dla organizacji, jak i dla poszczególnych pracowników. Kluczowym aspektem tej metody jest współpraca między kierownictwem a pracownikami w celu określenia celów i monitorowania postępów. Cele te są zazwyczaj oparte na ogólnych celach strategicznych firmy, a ich realizacja jest ściśle monitorowana i oceniana.

Zarządzanie przez cele koncentruje się na ustalaniu konkretnych, wymiernych, osiągalnych, relewantnych i czasowo określonych celów (SMART). Ten proces wymaga regularnej komunikacji między kierownictwem a pracownikami, aby zapewnić, że cele są ciągle aktualne i adekwatne do zmieniających się warunków biznesowych oraz indywidualnych możliwości pracowników. Jest to podejście zorientowane na wyniki, które akcentuje znaczenie klarownej komunikacji, planowania i odpowiedzialności.

MBO ma na celu poprawę wydajności poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników w proces zarządzania. Pracownicy, którzy rozumieją swoje role i cele, są bardziej skłonni do zaangażowania w swoją pracę i poczucia współodpowiedzialności za wyniki organizacji. Długoterminowo, zarządzanie przez cele ma na celu zwiększenie efektywności organizacji poprzez lepsze zrozumienie i realizację celów strategicznych.

System HRnest skutecznie wspiera zarządzanie projektami, umożliwiając nie tylko dokładny monitoring postępów, ale także wydajne ustalanie specyficznych celów. Dzięki HRnest możemy łatwo przypisywać zadania odpowiednim osobom, co znacząco usprawnia proces zarządzania zespołem i optymalizuje wykorzystanie czasu pracy.

FAQ

Jak ustalić efektywne cele w ramach zarządzania przez cele?

Efektywne cele powinny być specyficzne, mierzalne, osiągalne, relewantne i ograniczone czasowo (SMART), a także uzgodnione wspólnie przez kierownictwo i pracowników, aby zapewnić ich zaangażowanie i odpowiedzialność.

Główne korzyści to zwiększona wydajność i zaangażowanie pracowników, lepsze zrozumienie celów organizacji, poprawa komunikacji między pracownikami a kierownictwem oraz ułatwienie monitorowania postępów i oceny wyników.

Zarządzanie przez cele może być stosowane w różnych organizacjach, jednak jego skuteczność zależy od kultury organizacyjnej, elastyczności zarządzania i gotowości pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie ustalania i realizacji celów.

Zastosowania

Określanie celów indywidualnych

Ustalanie konkretnych, mierzalnych celów dla poszczególnych pracowników, zgodnych z celami strategicznymi firmy.

Monitorowanie postępów

Regularne przeglądy i ocena postępów w realizacji ustalonych celów.

Motywacja pracowników

Zwiększanie motywacji i zaangażowania pracowników poprzez udział w procesie ustalania celów.

Planowanie strategiczne

Integracja celów indywidualnych pracowników z długoterminowymi planami i celami organizacji.

Ocena wyników

Używanie ustalonych celów jako podstawy do oceny wydajności i efektywności pracowników.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / Z / Zarządzanie przez cele (MBO)

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również