Słownik HR / Z / Zarządzanie wydajnością

Zarządzanie wydajnością

Definicja

Zarządzanie wydajnością to proces, w którym organizacja określa cele i standardy dla pracowników, monitoruje ich postępy w realizacji tych celów oraz dostarcza informacje zwrotne na temat ich osiągnięć. Zapewnia, że indywidualne cele pracowników są zgodne z celami organizacji oraz że pracownicy osiągają oczekiwane wyniki.

Dobre zarządzanie wydajnością zaczyna się od jasno określonych oczekiwań wobec pracowników. W tym celu menedżerowie i pracownicy regularnie spotykają się, aby omawiać cele, oczekiwania oraz ewentualne przeszkody w ich realizacji. Następnie monitorowane są postępy pracowników, a wyniki są analizowane i porównywane z wyznaczonymi standardami.

Ostatecznie, na podstawie wyników oceny wydajności, menedżerowie mogą podejmować decyzje dotyczące nagród, awansów, szkoleń czy innych działań mających na celu poprawę wydajności pracownika. Poprzez regularne monitorowanie i komunikację, zarządzanie wydajnością pomaga w rozwijaniu talentów, motywuje pracowników do osiągania lepszych wyników i tworzy kulturę ciągłego doskonalenia.

FAQ

Czym jest ocena wydajności?

To systematyczny proces oceny postępów pracownika w stosunku do wcześniej ustalonych celów i standardów.

Zależy od polityki firmy. Niektóre organizacje przeprowadzają ją raz do roku, inne półrocznie czy kwartalnie.

Nie, ma na celu identyfikację zarówno mocnych stron pracownika, jak i obszarów do poprawy.

Zastosowania

Motywowanie pracowników

Wyróżnianie i nagradzanie tych, którzy osiągają wyjątkowe wyniki.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Ustalanie, gdzie pracownicy potrzebują dodatkowego wsparcia czy edukacji.

Podstawy do decyzji o awansie

Ustalanie, którzy pracownicy są gotowi na większe odpowiedzialności.

Wspieranie rozwoju kariery

Pomoc pracownikom w planowaniu ich przyszłej ścieżki zawodowej.

Optymalizacja zasobów

Alokacja zasobów w miejscach, gdzie przyniosą największy zwrot.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / Z / Zarządzanie wydajnością

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również