Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Czy mogę zaakceptować kilka wniosków urlopowych jednocześnie?

Krok 1

Z panelu bocznego wybierz Listę wniosków.

Krok 2

Wybierz wnioski, które chcesz zaakceptować.

Krok 3

Z listy akcji wybierz Zatwierdź, a następnie Wykonaj.