Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Czy można wystawić wniosek urlopowy na więcej dni, niż przysługuje Pracownikowi w danym roku?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy pracownik ma określony limit dni urlopowych na dany rok i na tyle też dni może maksymalnie wystawić swój wniosek w systemie HRnest.

Oznacza to, że jeśli danej osobie przysługuje 26 dni urlopowych, to na tyle dni może wystawić swój wniosek. W przypadku posiadania zaległego urlopu te dni również dodawane są do limitu (np. jeśli pracownik ma 10 dni zaległego urlopu, a w bieżącym roku przysługuje mu 26, to limit wynosi 36 dni).