Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać limit urlopu wypoczynkowego dla Pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz sekcję Organizacja, a następnie przejdź do szczegółów Pracownika, klikając w zieloną lupkę.

Krok 2

W zakładce Urlopy wybierz pozycję Limity urlopowe i kliknij Dodaj limit przy pozycji Urlop wypoczynkowy.

Krok 3

Wypełnij formularz. Pole ‘Data od’ oznacza datę, od której ma obowiązywać wskazany limit. Dla limitu całorocznego wprowadź 01.01.RRRR. W polu ‘Wymiar urlopu wypoczyn.’ wpisz wyliczony wymiar. Przykładowo dla 7/8 etatu z podstawą liczącą 26 dni urlopowych wpisujemy 23 dni.

O tym jak skonfigurować HRnest dla pracowników pracującyh w nieregularnych godzinach lub na niepełną część etatu przeczytasz tutaj. Znajdziesz tam również tabelę limitów urlopowych dla odpowiednich wymiarów etatu.

Po wypełnieniu formularza wybierz przycisk Dodaj. Nowy limit będzie widoczny na profilu pracownika. Z tego miejsca możesz go edytować lub usunąć.