Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak włączyć / wyłączyć przeliczanie liczby dni i godzin we wnioskach urlopowych na podstawie harmonogramów?

Krok 1

Z bocznego panelu wybierz Konfigurację, a potem przejdź do opcji Wnioski urlopowe na kafelku Urlopy.

Krok 2

W zakładce Wnioski urlopowe znajdź pozycję Przeliczaj liczbę dni i godzin bazując na harmonogramie czasu pracy. Jeśli chcesz, aby liczba dni i godzin we wniosku była wyliczana na podstawie harmonogramu czasu pracy, zmień na ‘tak’. W przypadku zmiany na ‘nie’, wartości te pobierane będą z kalendarza dni wolnych i szczegółów konta pracownika.