Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać nazwę firmy do wydruku wniosku?

W systemie HRnest istnieje możliwość ustawienia nazwy firmy, która będzie umieszczona na wydrukach wniosków urlopowych (w wersji papierowej i PDF).

Krok 1

Aby to zrobić, z poziomu konta „Działu kadr” wybierz pozycję Konfiguracja z bocznego menu, a następnie kliknij w opcję Wnioski urlopowe na kafelku Urlopy.

Krok 2

Wybierz przycisk Zmień przy pozycji Nazwa firmy.

Następnie wpisz nazwę firmy i wybierz Zapisz. Jeśli to pole zostanie puste, na wnioskach nie będzie się wyświetlała żadna nazwa.

Krok 3

Nazwa firmy jest widoczna w systemie – od tej pory będzie się wyświetlać w górnej części wszystkich wniosków urlopowych.