Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak cofnąć wniosek urlopowy do skorygowania przez Pracownika?

Jeśli jeszcze nie zatwierdziłeś/aś z poziomu konta kierownika danego wniosku urlopowego, możesz cofnąć go do pracownika, aby skorygował jego treść.

Krok 1

Wybierz wniosek, który wymaga zmian. Możesz skorzystać z Listy wniosków lub kliknąć w odpowiedni wniosek do zaakceptowania na stronie głównej.

Krok 2

Do dokumentu przesłanego przez pracownika możesz dodać swój komentarz, np. napisać, który element wniosku wymaga zmian. Pod wnioskiem pracownika znajdziesz trzy przyciski: Zatwierdź, Odrzuć i Cofnij do pracownika. Wybierz ten ostatni.

Krok 3

Status dokumentu zmienił się na Czeka na korektę, a do pracownika został wysłany e-mail z prośbą o wprowadzenie zmian. Zostaniesz poinformowany, kiedy wniosek wróci do Ciebie po korekcie.