Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać limit urlopowy Pracownika?

Krok 1

Jeśli chcesz określić wymiar urlopu pracownika na dany rok, wybierz pozycję Organizacja z menu bocznego. Następnie kliknij w ikonę szczegółów przy nazwisku danego pracownika.

Krok 2

Wybierz zakładkę Limity urlopowe i kliknij przycisk Dodaj limit przy pozycji Urlop wypoczynkowy.

Krok 3

Wypełnij formularz. Pole ‘Data od’ oznacza datę, od której ma obowiązywać wskazany limit. Dla limitu całorocznego wprowadź 01.01.RRRR. Po wypełnieniu formularza wybierz przycisk Dodaj.

Nowy limit jest widoczny na profilu pracownika. Z tego miejsca możesz go edytować lub usunąć.