Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zmienić lub usunąć limit urlopu wypoczynkowego Pracownika?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz zakładkę Organizacja, a następnie przy nazwisku wybranego Pracownika kliknij w ikonę szczegółów.

Krok 2

Przejdź do sekcji Urlopy i wybierz zakładkę Limity urlopowe. Na liście limitów urlopowych, przy każdej pozycji widoczna jest m.in. niebieska ikona pisaka – umożliwia edycję wprowadzonego wcześniej limitu, czerwona ikona kosza – umożliwia usunięcie limitu.

Krok 3

Kliknięcie w niebieską ikonę pisaka spowoduje pojawienie się okna formularza, w którym możesz dokonać edycji wymiaru urlopu (w tym urlopu na żądanie), daty obowiązywania, czy komentarza. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem ‘Zapisz’.