Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak wystawić wniosek urlopowy dla Pracownika?

Wystawianie wniosków urlopowych za pracowników jest możliwe tylko jeśli Dział kadr udostępni tę opcję Przełożonym.

Krok 1

Kliknij w przycisk Dodaj wniosek lub wybierz Dodaj wniosek z menu bocznego.

Krok 2

Z rozwijanej listy wybierz nazwisko pracownika. Uzupełnij formularz, wybierając rodzaj wniosku i zakres dat – opcjonalnie możesz także wyznaczyć zastępstwo i dopisać komentarz. Pola oznaczone na szaro są uzupełniane automatycznie. Po prawej stronie znajduje się zestawienie dostępnych dni urlopu dla wybranej osoby. Aby zapisać wprowadzone dane, wybierz przycisk Utwórz wniosek.

Krok 3

Wystawiony wniosek musisz zaakceptować przyciskiem Zatwierdź. Przyciskiem Odrzuć możesz zrezygnować z wystawiania wniosku. Dzięki przyciskowi Cofnij do pracownika możesz skierować wniosek do podwładnego, aby dokonał korekty.

Krok 4

Aktualny status nowego dokumentu możesz sprawdzić w szczegółach dokumentu na Liście wniosków.