Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zmienić bazową liczbę godzin czasu pracy dla jednego dnia limitu urlopowego?

W przypadku, gdy pracownik ma inną niż 8 godzin normę dobową czasu pracy zmiany dokonujemy w szczegółach konta danego pracownika.  

Krok 1

Z bocznego menu wybierz Organizacja:

Krok 2

Z listy kont wybierz osobę, której chcesz nadać nowe uprawnienia. Następnie kliknij w ikonkę szczegółów konta (z lupką):

Krok 3

W szczegółach zatrudnienia pracownika sprawdź, czy masz dostępne pole bazowa liczba godzin dla limitu.

Jeśli tak wystarczy, że klikniesz Edytuj i wprowadzisz nową wartość w ułamku dziesiętnym. Przykładowo dla zawodów medycznych o nominale dobowym 7 godzin i 35 minut wpisujemy 7,58.  

System wymaga wyrażenia przedziału czasu w postaci dziesiętnej. Jak przeliczyć czas na liczby dziesiętne?

W celu uzyskania ułamka dziesiętnego podziel liczbę minut przez ilość minut w godzinie, czyli 60. W tym przypadku 35/60=0,58. Teraz wystarczy dodać 7 do 0,58 i otrzymujemy 7,58.

System od tego momentu będzie przeliczał pełny dzień urlopowy jako podaną bazową liczbę godzin. 

Jeśli nie masz dostępnej tej opcji w szczegółach pracownika, odezwij się do opiekuna swojego konta, a zostanie ona włączona.